המדינה מאפשרת לך להכין "תוכנית מגירה" לשליטה מקסימאלית בחייך גם אם לא תהיה כשיר בעתיד

 

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף באפריל 2017 מהווה שינוי כללי המשחק מהיסוד.

לראשונה המדינה, שככל מדינה נוטה, בדרך כלל, להשאיר את הכוח בידה, העבירה את השליטה וההחלטות של אדם על חייו וחיי התלויים, במצבים בהם לא יוכל להחליט עוד על עצמו, בו לאדם עצמו.

לראשונה מאפשר החוק לאנשים פרטיים לנהל את הסיכונים המשפטיים שלהם בעצמם ולשלוט בחייהם גם במצבים בהם לא יהיו כשירים בעתיד, באופן זמני או קבוע, ולא יוכלו לקבל החלטות בענייניהם.

החל מאפריל 2017 יכול כל אדם כשיר, לרבות מי שעשוי היה להיחשב בעבר כלא כשיר, לעשות שימוש בכלים ייחודיים אלו על מנת לשמור על מירב עצמאותו ולהשאיר את השליטה על חייו בידיו גם כאשר לא יהיה כשיר לעשות כן בעתיד.

במסגרת כלים אלו ניתן למצוא:

ייפוי כוח מתמשך: החלופה הטובה ביותר כיום לאפוטרופסות - אם דאגתם להכינה מראש.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך יכול אדם להכין לעצמו "תוכנית מגירה" ליום סגריר ולמנות לעצמו "ממלא מקום" – מיופה כוח שיוכל להיכנס בנעליו, בהתאם להנחיותיו הספציפיות, ולבצע עבורו את הפעולות שלא יוכל לבצע עבור עצמו בעתיד באופן חלקי או מלא באופן זמני או לצמיתות.

באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך מתייתר למעשה הצורך במינוי אפוטרופוס בעתיד (אם יידרש כזה) על כל המשתמע מכך.

ייפוי כוח רפואי: בניגוד לדעה הרווחת, במצב של חוסר יכולת של המטופל לקבל החלטות (הרדמה, התדרדרות מצב רפואי, חוסר הכרה, מצב נפשי ועוד) אין "מקבל החלטות חלופי אוטומטי" – כולל לא בני משפחה מדרגה ראשונה. בכל אחד המצבים האלו יכול ויידרש אישור מיוחד למתן טיפול רפואי (שאינו מציל חיים) ואז תיווצר בעיה בהענקת הטיפול הרפואי וקבלת החלטות.

במצבים מסוג זה, ובטיפולים שאינם מצילי חיים, ימתין הצוות הרפואי להתאוששותו של האדם או למינוי אפוטרופוס זמני - דבר שיכול לקחת זמן, זמן יקר.

בדיוק למצבים מסוג זה יכול אדם לערוך ייפוי כוח רפואי ולהעניק לאדם (אחד או יותר) מטעמו ייפוי כוח לתת את ההסכמה לטיפול – בתנאים אותם קבע מראש. ייפוי כוח רפואי יכול להיערך כמסמך עצמאי או כחלק מייפוי הכוח המתמשך שאדם משאיר ל"יום פקודה".

מתן הוראות מקדימות לאפוטרופסות: במצבים מסויימים אין מנוס אלא ממינוי אפוטרופוס. אדם כשיר שיודע שמצבו עשוי להגיע לידי כך יכול להשאיר לאפוטרופסו העתידי הוראות שינחו את האפוטרופוס בביצוע תפקידו. כך יוכל האדם לוודא כי גם כאשר יאבד את יכולתו לקבל החלטות הרי שאלו יתקבלו לאור רצונותיו והדרך שיתווה.

מסמך הבעת רצון: הורים לילדים ואנשים המשמשים כאפוטרופסים על פי דין יכולים כיום להנחות מי יחליפם בתפקידם היה ולא יוכלו לבצע את תפקידם (אם בשל אי כשירות ואם בשל פטירה). כלי זה חשוב ביותר להורים לילדים צעירים, הורים או אפוטרופסים לבעלי מוגבלויות או צרכים מיוחדים וכד'.

 

חשוב להבהיר כי הכלים שנכללים במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות טרם נבחנו לגופם על ידי בתי המשפט וגם לעמדת האפוטרופוס הכללי מדובר בכלים משפטיים בלמידה והתפתחות.