אתר זה נועד להביא לציבור הרחב מידע אודות הכלים החדשים שנוצרו במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנסו לתוקף באפריל 2017.

לראשונה מאפשר החוק לאנשים פרטיים לנהל את הסיכונים המשפטיים שלהם בעצמם ולשלוט בחייהם גם במצבים בהם דעתם לא יכולה להישמע ואין הם יכולים לקבוע ולהחליט מה ייעשה – מבחינה רפואית או ברכושם ועסקיהם.

החל מאפריל 2017 יכול כל אדם כשיר, לרבות מי שעשוי היה להיחשב בעבר כלא כשיר, לעשות שימוש בכלים ייחודיים אלו על מנת לשמור על מירב עצמאותו ולהשאיר את השליטה על חייו בידיו גם כאשר לא יהיה כשיר לעשות כן בעתיד.

במסגרת כלים אלו ניתן למצוא:

ייפוי כוח מתמשך: החלופה הטובה ביותר כיום לאפוטרופסות כאשר למצבי אי-כשירות שעלולים לקרות לאדם,  באופן חלקי או מלא באופן זמני או לצמיתות. במסגרת ייפוי כוח מתמשך יכול אדם להכין לעצמו "תוכנית מגירה" ליום סגריר ולמנות לעצמו "ממלא מקום" – מיופה כוח שיוכל להיכנס בנעליו, בהתאם להנחיותיו הספציפיות, ולבצע עבורו פעולות שלא יוכל לבצע עבור עצמו.

ייפוי כוח רפואי: בניגוד לדעה הרווחת, במצב של חוסר יכולת של המטופל לקבל החלטות (הרדמה, התדרדרות מצב רפואי, חוסר הכרה, מצב נפשי ועוד) אין "מקבל החלטות חלופי אוטומטי" – כולל לא בני משפחה מדרגה ראשונה. בכל אחד המצבים האלו יכול ויידרש אישור מיוחד למתן טיפול רפואי (שאינו מציל חיים) ואז תיווצר בעיה בהענקת הטיפול הרפואי וקבלת החלטות.

בדיוק למצבים מסוג זה יכול אדם לערוך ייפוי כוח רפואי ולהעניק לאדם (אחד או יותר) מטעמו ייפוי כוח לתת את ההסכמה לטיפול – בתנאים אותם קבע מראש. ייפוי כוח רפואי יכול להיערך כמסמך עצמאי או כחלק מייפוי הכוח המתמשך שאדם משאיר ל"יום פקודה".

מתן הוראות מקדימות לאפוטרופסות: במצבים מסויימים אין מנוס אלא ממינוי אפוטרופוס. אדם כשיר שיודע שמצבו עשוי להגיע לידי כך יכול להשאיר לאפוטרופסו העתידי הוראות שינחו את האפוטרופוס בביצוע תפקידו. כך יוכל האדם לוודא כי גם כאשר יאבד את יכולתו לקבל החלטות הרי שאלו יתקבלו לאור רצונותיו והדרך שיתווה.

מסמך הבעת רצון: אנשים המשמשים כאפוטרופסים על פי דין יכולים כיום להורות מי יחליפם בתפקידם היה ולא יוכלו לבצע את תפקידם (אם בשל אי כשירות ואם בשל מוות). כלי זה חשוב ביותר להורים לילדים צעירים, הורים או אפוטרופסים לבעלי מוגבלויות או צרכים מיוחדים וכד'.

 

למאמר שאלות ותשובות לעניין תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות לחץ כאן

אנחנו כאן לכל שאלה

אימייל:
נושא:
הודעה:

האתר פועל בחסות משרד ר.א גמליאל ושות', עורכי-דין

משרד עורכי-הדין ר.א. גמליאל ושות' משרד ר.א. גמליאל ושות', עורכי דין הינו מראשוני המשרדים בישראל אשר הוסמכו לערוך ולהפקיד ייפוי כוח מתמשכים על ידי האפוטרופוס הכללי.

צרו קשר

 רח' ז'בוטינסקי 33 (מגדלי התאומים בניין 1 קומה 4), רמת-גן

 03-5757699

 03-5757698

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.