כתב ויתור על סודיות של מיופה כוח

 

האפוטרופוס הכללי מבקש כי מיופיי הכוח יחתמו, במועד החתימה על ייפוי הכוח המתמשך, על כתב ויתור על סודיות המופנה לאפוטרופוס הכללי. השימוש בויתור על הסודיות הינה לצורך בחינת כשירות מיופה הכוח לשמש כמיופה כוח, הן במועד המינוי והן בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף, וככל שתתעורר בעיה או סירוב – להודיע את הסיבה למייפה הכוח.

לטעמנו מדובר בכלי מידתי וחשוב אשר בלעדיו יכולות להתעורר בעיות בהפקדת ייפוי הכוח המתמשך וכניסתו לתוקף.

לנוחותכם ניתן לעיין בדוגמת הטופס: