ייפוי כוח לאנשי עסקים וניהול ממון

הכלי היעיל ביותר לניהול הסיכונים המשפטיים ברמת הפרט למצבי קיצון

 

ייפוי כוח מתמשך, כחליפו של האפוטרופסות, נתפס ככלי ל"קשישים" או "חולים" ואולם אין ספק שמדובר באחד מכלי ניהול הסיכונים המשפטיים האישיים החשובים ביותר לכל איש עסקים או בעל ממון.

פעמים רבות, המעבר ממצב כשיר ללא כשיר (עקב תאונה, מחלה וכד') הוא פתאומי ולא צפוי ואיתו חוסר היכולת של האדם לקבל החלטות בריאותיות, פיננסיות, עסקיות, אישיות וכד'.

למרבה הצער, מרגע קרות אירוע כזה ועד שממונה אפוטרופוס לגוף ולרכוש, ועד שבית המשפט מאשר את הפעולות (בעיקר העסקיות) הנדרשות יכול לעבור זמן רב – רב מדי.

עולם הכספים והעסקים של היום מחייב תגובה מהירה וחוסר היכולת לקבל החלטה או להוציאה אל הפועל, אישית או באמצעות ייפוי כוח מתמשך, משמעה "החלטה לא להחליט" – קרי: פוטנציאל לנזק.

למעשה מדובר במינוי של "סגן" או "ממלא מקום" שעומד לאיש העסקים במצב קיצוני של נבצרות, זמנית או קבועה.

חשוב להדגיש כי כל ייפוי כוח אחר (רגיל או נוטריוני, למעט מספר חריגים) מתבטל אוטומטית ברגע שהאדם עצמו מאבד את הכשירות – ומכאן הצורך בייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי חדש יחסית לניהול סיכונים משפטיים ואישיים (והחלופה היחידה, הנגישה והעדיפה למינוי אפוטרופוס על-ידי, ובפיקוח, בית-המשפט) המאפשר לאנשים פרטיים לנהל את הסיכונים המשפטיים שלהם בעצמם ולשלוט בחייהם גם במצבים בהם לא יהיו כשירים בעתיד, באופן זמני או קבוע, ולא יוכלו לקבל את ההחלטות בענייניהם.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך יכול אדם להכין לעצמו "תוכנית מגירה" ליום סגריר ולמנות לעצמו "ממלא מקום" – מיופה כוח (אחד או יותר) שיוכל להיכנס בנעליו, בהתאם להנחיותיו הספציפיות, ולבצע עבורו את הפעולות שלא יוכל לבצע עבור עצמו בעתיד.

באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך מתייתר למעשה הצורך במינוי אפוטרופוס בעתיד (אם יידרש כזה) על כל המשתמע מכך.

ייפוי הכוח המתמשך כפוף לרצונותיו המפורשים של מייפה הכוח, ובניגוד לאפוטרופסות בה, על פי רוב, אדם אחד ממונה לכל התחומים, הרי שבייפוי כוח מתמשך יכול האדם למנות מיופיי כוח שונים לתחומים שונים ולתת ביד כל אחד סמכויות שונות.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך יכול כל אדם לקבוע מראש, בין השאר:

  • מהו השלב והתנאים שבהם ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.
  • מי יהיו מיופיי הכוח וכיצד יפעלו.
  • להעניק סמכויות ספציפיות שיבטאו את רצונותיו.
  • לקבוע הנחיות לפעולות שיבוצעו כאשר לא יהיה כשיר.
  • להעמיד חובת פיקוח או ייעוץ מקצועיים (בכל תחום, פיננסי, משפטי, רפואי, עסקי ועוד).
  • לדאוג לתלויים בו ולקבוע מי יטפל בהם אם יאבד את כשירותו.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך, ובניגוד לאפוטרופסות, האדם אינו מאבד בעצם כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף את הכשרות המשפטית שלו וקולו ימשיך להישמע גם כאשר יתקשה לעשות כן, אם אישית ואם באמצעות ההנחיות שישאיר בייפוי הכוח המתמשך.

מכיוון שמדובר בתחום גמיש שכפוף לרצונותיו המפורשים של מייפה הכוח, ובניגוד לאפוטרופסות בה אדם אחד ממונה לכל התחומים, הרי שבייפוי כוח מתמשך יכול איש העסקים למנות מיופיי כוח שונים לתחומים שונים ולתת לכל אחד סמכויות שונות. כך ולדוגמה: לחלק מעסקיו את א', לענייניו הרפואיים את ב', לתיק המניות שלו את ג' ואף לקבוע חובת דיווח על הפעולות לגורם מסויים ואף לקבוע גבולות סמכות וביצוע.

אומנם היכולת לפעול ללא פיקוח בית-המשפט מוגבלת בסכום ומהות הפעולה (לעניין הסמכויות תוכלו לקרוא כאן) אבל כמענה ראשוני ומיידי מדובר בכלי היעיל ביותר שבנמצא כיום.